Trình chuyển đổi video cho Viber

Viber cũng là một dịch vụ nhắn tin cho phép chia sẻ các đoạn video ngắn trong ứng dụng. Để đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật video của Viber, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi Viber trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi video của mình cho Viber. Chỉ cần chỉ định file của bạn bên dưới và chọn cài đặt trước dành cho Viber. Sau khi chuyển đổi, file của bạn có thể được chia sẻ với bạn bè Viber của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi VIBER

Hiện tại, Viber không cho phép chia sẻ file MOV, MKV, WEBM hoặc AVI. Với bộ xử lý trước của chúng tôi, bạn có thể chuyển đổi video của mình sang định dạng mà Viber đang chấp nhận. Ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về các định dạng được Viber chấp nhận.