Trình chuyển đổi video cho Viber

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Viber cũng là một dịch vụ nhắn tin cho phép chia sẻ các đoạn video ngắn trong ứng dụng. Để đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật video của Viber, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi Viber trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi video của mình cho Viber. Chỉ cần chỉ định file của bạn bên dưới và chọn cài đặt trước dành cho Viber. Sau khi chuyển đổi, file của bạn có thể được chia sẻ với bạn bè Viber của bạn.

Trình chuyển đổi viber

Trình chuyển đổi viber
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mov/example_small.mov)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Hiện tại, Viber không cho phép chia sẻ file MOV, MKV, WEBM hoặc AVI. Với bộ xử lý trước của chúng tôi, bạn có thể chuyển đổi video của mình sang định dạng mà Viber đang chấp nhận. Ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về các định dạng được Viber chấp nhận.