Chuyển đổi video của bạn cho Facebook

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Để có thể tải video lên Facebook, file đó phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhất định. Trình chuyển đổi video miễn phí cho Facebook này cho phép bạn chọn từ nhiều cài đặt để chuyển đổi video của bạn cho Facebook, sau đó có thể tải lên mà không gặp vấn đề gì. Bạn có thể chọn chất lượng và kích thước màn hình. Bạn cũng có thể cắt video cho Facebook.

Trình chuyển đổi facebook

Trình chuyển đổi facebook
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/avi/example_small.avi)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Đây là danh sách các định dạng file Facebook chấp nhận. Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn chuyển đổi file của mình sang định dạng được đề xuất và có thể chọn chất lượng và kích thước file.