Chuyển đổi file cho WhatsApp

WhatsApp là một công cụ tuyệt vời để trò chuyện và cho phép chia sẻ file từ điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Với trình chuyển đổi dành cho WhatsApp của chúng tôi, bạn có thể chuẩn bị file để chia sẻ qua WhatsApp. Bạn có thể chọn một cài đặt trước ngay bên dưới để thay đổi chất lượng và kích thước màn hình, bạn có thể cắt video hoặc tắt âm thanh. File của bạn được tự động chuyển đổi sang định dạng file mà WhatsApp chấp nhận.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi WHATSAPP

Sau khi bạn đã chuyển đổi và xử lý trước file của mình bằng trình chuyển đổi video dành cho WhatsApp của chúng tôi, hãy làm theo các hướng dẫn này để tải lên file của bạn.