Chuyển đổi file cho WhatsApp

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

WhatsApp là một công cụ tuyệt vời để trò chuyện và cho phép chia sẻ file từ điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Với trình chuyển đổi dành cho WhatsApp của chúng tôi, bạn có thể chuẩn bị file để chia sẻ qua WhatsApp. Bạn có thể chọn một cài đặt trước ngay bên dưới để thay đổi chất lượng và kích thước màn hình, bạn có thể cắt video hoặc tắt âm thanh. File của bạn được tự động chuyển đổi sang định dạng file mà WhatsApp chấp nhận.

Trình chuyển đổi whatsapp

Trình chuyển đổi whatsapp
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/h264/example.h264)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Sau khi bạn đã chuyển đổi và xử lý trước file của mình bằng trình chuyển đổi video dành cho WhatsApp của chúng tôi, hãy làm theo các hướng dẫn này để tải lên file của bạn.