Chuyển đổi file của bạn cho Twitch

Với trình chuyển đổi Twitch này, bạn có thể chuyển đổi file của mình để được Twitch chấp nhận tải lên. Twitch có các yêu cầu kỹ thuật nhất định và đặc điểm kỹ thuật file cần thiết để tải file của bạn lên. Chỉ cần sử dụng trình chuyển đổi video dành cho Twitch của chúng tôi để tự động chuyển đổi file của bạn sang định dạng chính xác. Ví dụ: công cụ chuyển đổi của chúng tôi cho phép chuyển đổi file 3GP hoặc MKV để tải lên Twitch.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi TWITCH

Sau khi chuyển đổi file bằng trình chuyển đổi Twitch trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tải file của mình lên Twitch. Chỉ cần làm theo mô tả tải lên.