Chuyển đổi file của bạn cho Twitch

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Với trình chuyển đổi Twitch này, bạn có thể chuyển đổi file của mình để được Twitch chấp nhận tải lên. Twitch có các yêu cầu kỹ thuật nhất định và đặc điểm kỹ thuật file cần thiết để tải file của bạn lên. Chỉ cần sử dụng trình chuyển đổi video dành cho Twitch của chúng tôi để tự động chuyển đổi file của bạn sang định dạng chính xác. Ví dụ: công cụ chuyển đổi của chúng tôi cho phép chuyển đổi file 3GP hoặc MKV để tải lên Twitch.

Trình chuyển đổi twitch

Trình chuyển đổi twitch
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mov/example_small.mov)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Sau khi chuyển đổi file bằng trình chuyển đổi Twitch trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tải file của mình lên Twitch. Chỉ cần làm theo mô tả tải lên.