Trình chuyển đổi video dành cho Youtube

Chương trình xử lý trước dành cho Youtube để chuẩn bị cho các file video mà bạn muốn tải lên Youtube. Youtube không thể hiểu tất cả các định dạng video hoặc mong đợi chúng theo một cách nhất định, nhưng với trình chuyển đổi Youtube này, bạn có thể chuẩn bị các file của mình để tải lên Youtube. Ngoài việc chuyển đổi chúng theo định dạng phù hợp với Youtube, bạn cũng có thể chọn chất lượng và mức độ nén bằng cách sử dụng cài đặt sẵn của Youtube và bạn cũng có thể cắt video.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi YOUTUBE

Nếu file của bạn không có một trong các định dạng được đề cập trong bài viết này của Youtube: Các định dạng file được hỗ trợ bởi YouTube, thì trình chuyển đổi của chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đổi file của mình sang định dạng Youtube chính xác. Chỉ cần chọn cài đặt cho video Youtube ở trên.