Chuyển đổi video cho Instagram

Nếu bạn muốn tải một file như video lên Instagram, file đó phải có một định dạng nhất định. Với trình chuyển đổi file miễn phí cho Instagram này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi video của mình để tải lên Instagram. Chỉ cần chọn một trong các cài đặt trước của Instagram bên dưới đáp ứng yêu cầu chất lượng của bạn và nhấp vào "Chuyển đổi file".

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi INSTAGRAM

Sau khi file của bạn đã được chuyển đổi, bạn có thể làm theo bài viết này để tải file của mình lên Instagram: Cách để tải file lên Instagram.