Chuyển đổi video cho Instagram

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Nếu bạn muốn tải một file như video lên Instagram, file đó phải có một định dạng nhất định. Với trình chuyển đổi file miễn phí cho Instagram này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi video của mình để tải lên Instagram. Chỉ cần chọn một trong các cài đặt trước của Instagram bên dưới đáp ứng yêu cầu chất lượng của bạn và nhấp vào "Chuyển đổi file".

Trình chuyển đổi instagram

Trình chuyển đổi instagram
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/f4v/example_small.f4v)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Sau khi file của bạn đã được chuyển đổi, bạn có thể làm theo bài viết này để tải file của mình lên Instagram: Cách để tải file lên Instagram.