Trình chuyển đổi video cho Vimeo

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Với trình chuyển đổi video dành cho vimeo trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi các file video của mình sang định dạng video mà Vimeo chấp nhận. Chỉ cần chọn cài đặt trước bên dưới để chọn chất lượng và kích thước của file bạn chuẩn bị tải lên Vimeo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắt đoạn âm thanh hoặc cắt đoạn video mà bạn muốn tải lên.

Trình chuyển đổi vimeo

Trình chuyển đổi vimeo
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mpg/example_small.mpg)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Sau khi bạn đã chuyển đổi file của mình bằng trình chuyển đổi video dành cho Vimeo, hãy nhấp vào liên kết này để tải file của bạn lên Vimeo.