Trình chuyển đổi video cho Vimeo

Với trình chuyển đổi video dành cho vimeo trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi các file video của mình sang định dạng video mà Vimeo chấp nhận. Chỉ cần chọn cài đặt trước bên dưới để chọn chất lượng và kích thước của file bạn chuẩn bị tải lên Vimeo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắt đoạn âm thanh hoặc cắt đoạn video mà bạn muốn tải lên.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi VIMEO

Sau khi bạn đã chuyển đổi file của mình bằng trình chuyển đổi video dành cho Vimeo, hãy nhấp vào liên kết này để tải file của bạn lên Vimeo.