Chuyển đổi file của bạn cho Twitter

Bạn muốn tải video lên Twitter nhưng file của bạn bị từ chối do định dạng file bị sai? Trình chuyển đổi video và hình ảnh trực tuyến dành cho Twitter cho phép bạn xử lý trước file bạn muốn tải lên để nó được Twitter chấp nhận. Chọn định dạng file đích GIF để tạo GIF động cho Twitter hoặc MP4 để tạo video đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật chính xác của Twitter.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi TWITTER

Twitter không chấp nhận các định dạng file phổ biến như MKV, AVI, TIFF hoặc BMP để tải lên, nhưng với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chuyển đổi chúng sang định dạng được chấp nhận. Sau khi bạn đã chuyển đổi file của mình sang định dạng chính xác, hãy nhấp vào liên kết này để xem cách bạn có thể tải file lên Twitter.