Trình chuyển đổi video cho Dailymotion

Để tải video lên Dailymotion, video phải có một số đặc điểm kỹ thuật nhất định. Trình chuyển đổi video Dailymotion trực tuyến này đảm bảo rằng file của bạn đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật và bạn có thể tải video của mình lên Dailymotion mà không gặp sự cố nào. Để bắt đầu chuyển đổi để có được video Dailymotion hợp lệ, chỉ cần chỉ định file của bạn bên dưới và chọn cài đặt trước cho chất lượng Dailymotion mong muốn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi DAILYMOTION

Để biết thêm về đặc điểm kỹ thuật video cho Dailymotion, vui lòng xem tại đây.