Trình chuyển đổi video cho Dailymotion

Trình chuyển đổi dịch vụ web trực tuyến

Để tải video lên Dailymotion, video phải có một số đặc điểm kỹ thuật nhất định. Trình chuyển đổi video Dailymotion trực tuyến này đảm bảo rằng file của bạn đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật và bạn có thể tải video của mình lên Dailymotion mà không gặp sự cố nào. Để bắt đầu chuyển đổi để có được video Dailymotion hợp lệ, chỉ cần chỉ định file của bạn bên dưới và chọn cài đặt trước cho chất lượng Dailymotion mong muốn.

Trình chuyển đổi dailymotion

Trình chuyển đổi dailymotion
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/flv/example.flv)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Để biết thêm về đặc điểm kỹ thuật video cho Dailymotion, vui lòng xem tại đây.