Chuyển đổi file cho Telegram

Telegram là một công cụ nhắn tin tốt, nhưng nó chỉ hỗ trợ một số định dạng media được chia sẻ trực tuyến. Công cụ trực tuyến của chúng tôi đảm bảo rằng file của bạn như video đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật của Telegram và bạn có thể chia sẻ trực tuyến file đó dưới dạng video. Chỉ cần chọn file mà bạn muốn chia sẻ bên dưới và chọn cài đặt trước Telegram. Trình chuyển đổi của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng file của bạn có đặc điểm kỹ thuật chính xác sau khi xử lý và sau đó bạn có thể chia sẻ file đó bằng Telegram.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi TELEGRAM

Không thể chia sẻ MKV hoặc AVI qua Telegram bằng đường dẫn liên kết đính kèm video. Công cụ chuyển đổi Telegram của chúng tôi sẽ giúp bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về các định dạng được hỗ trợ của Telegram, vui lòng xem tại đây.